<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5523562024524597280', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Wednesday, March 23, 2005

Wanita jadi imam solat Jumaat?

Baru-baru ini kira-kira 150 jemaah, lelaki dan wanita, menghadiri solat Jumaat yang diimamkan oleh Amina Wadud, profesor pengajian Islam di Universiti Komanwel Virginia, Amerika Syarikat. Amina meneruskan tindakan mengimamkan solat walaupun ditegah ulama dan menerima ancaman maut. Solat itu diadakan di Synod House di Gereja Besar Episcopal St John di Manhattan, setelah tiga masjid tempatan enggan menerima Amina sebagai imam.

Tindakan ini disokong ketua kumpulan Muslim Wake Up!, Ahmed Nassef yang mendabik dada mengatakan tiada siapa berani melakukan perbuatan seperti itu. Amina Wadud sebelum ini telah mengeluarkan fatwa bahawa wanita boleh mengimami lelaki dalam sembahyang, berasaskan kesamarataan hak lelaki dan perempuan.Makmum ader yg x pakai tudung pun...Pah tu solat campur lelaki & perempuan..sebelah menyebelah plak tu.Berwirid??Bila hukum hanya berdasarkan pandangan akal semata-mata..ginilah jadinya.. wallahua'lam.

5 Comments:

Anonymous hafizul_naim said...

pelik gaks tgk derang nie...namper leh jd sampai cam nie skali...
maner abg dpt pic2 nie yer...

8:08 PM  
Anonymous azmie said...

astaghfirullahalazim...

ini baru bole dikatakan betol-betol dah akhir zaman...petanda kiamat...

2:13 AM  
Anonymous Anonymous said...

You have an outstanding good and well structured site. I enjoyed browsing through it »

4:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

Very nice site! http://www.carbodykits2.info/cheap-car-covers.html phendimetrazine online phendemetrazine sport caps making Latex mattress facts

7:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

Naudzubillahhimindalik
bukan maksud saya memperolok tapi memang ini sungguh di luar kendali seharusnya mereka juga sadar dan lebih banyak belajar kenapa mereka tidak diizinkan.
It is must be repairing before there more fault and wrong. Remembering them about islam law, fiqih and other.

Astaghfirullaahal'adziim
Sesungguhnya semua datang dariNya dan atas kehendakNya pula manusia diberi jalan berubah. < pak_mac@yahoo.com >

6:46 PM  

Post a Comment

<< Home