<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d11247479\x26blogName\x3d::masterpyan\x27s+hangout::\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://masterpyan.blogspot.com/\x26vt\x3d-5710425880063672238', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Image hosted by Photobucket.com

Saturday, May 28, 2005

Hati2 dengan cermin

Hati2 lah ketika anda menukar baju di changing room supermarket, tandas awam, bilik2 hotel..atau di mana2 shj tempat yg mempunyai cermin.. kerana berkemungkinan tempat2 macam ni telah dipasang cermin 2 hala (2-way mirrors), kita nampak cermin, tapi org belakang cermin tu boleh nampak kita.. di Malaysia byk dah berlaku benda ni..sesetengah org yg x bertanggungjawab cuba amik kesempatan dgn memasang cermin 2 hala ni..

Cara2 nak detect cermin 2 hala ni:

1. Tutup lampu bilik, biarkan gelap. Lepas tu pasang torch-light, ataupun lampu meja, dan dekatkan ngan cermin.. klau ianya cermin 2 hala, kita boleh nampak apa yg ada belakang cermin tu..

2. Klau kita dlm changing room, mana pulak kita nak carik torch light, ye tak.. cara lain ialah dengan letak hujung jari telunjuk kita kat cermin, pastu kalau ada gap(ruang) antara jari kita dengan imej jari kita dlm cermin, maknanya cermin tu cermin sebenar, bukan cermin 2 hala.. kalau xder jarak.. bermakna anda telah di'skodeng'..hehe..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home